Müügitingimused

Kauba tagastamine


Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.

14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes. Tagastatav kaup ei tohi olla kahjustatud, samuti määrdunud või muude kasutamisjälgedega ja peab olema originaalpakendis.

Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

Kauba saatmise ja tagastamisega kaasnevad kulud kannab tarbija, välja arvatud juhul, kui tegu on defektse tootega (garantiijuhtum). Raha tagastame kliendile 10 päeva jooksul alates tagastatava kauba postitamisest (peab olema tõestatav) või Motokaup.ee esindusse toimetamisest. Akude  näol on tegu piiratud kasutuskordadega toodetega ja seetõttu ei laiene neile 14 päevane tagastusõigus juhul kui toodet on kasutatud. Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb Tarbijal teavitada Ettevõtjat oma otsusest Lepingust taganeda ühemõttelise kirjaliku avaldusega, mis tuleb esitada Ettevõtja esinduses või saata e-postiga digitaalselt allkirjastatuna. Ostjal on puuduse ilmnemise korral õigus veebipoe poole pöörduda hiljemalt 2 kuu jooksul.

Kui Sul on probleeme internetist ostetuga, siis saad kohtuvälise lahenduse leidmiseks kasutada ODR veebisaiti: LINK

Tarbijakaitseamet, info tarbijale: LINK

Tarbijavaidluste komisjon: LINK


Tellimuse tühistamine müüja poolt

Juhul kui, müüjal ei ole võimalik tellimust täita (toode on laost otsas või muul põhjusel), siis tagastatakse ostjale raha 2 tööpäeva jooksul.

Privaatsus ja andmekaitse

Kõik Motokaup.ee külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Motokaup.ee ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, soovi korral on kliendil õigus nõuda oma andmete kustutamist Motokaup.ee andmebaasist.Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, samuti puudub nendele andmetele juurdepääs ka Motokaup.ee'l.

Pretensiooni esitamise tähtaeg ja kehtivus

Kõikidele toodetele on pretensiooni esitamise aeg 24 kuud alates ostukuupäevast. Esimese 6 jooksul on puuduse olemuse tõendamise kohustus müüjal, peale seda tarbijal.

Pretensiooni esitamise aja jooksul on ostjal õigus toote tasuta remondile müüja poolt. Kui toodet ei ole võimalik remontida, siis see vahetatakse ja vastava otsuse teeb müüja. Toote asendamise või remontimise korral hakkab parandatud osa/vahetatud toote suhtes kehtima uus 24-kuuline pretensiooni esitamise õigus. 

Pretensiooni esitamise õigus kehtib eeldusel, et toodet on kasutatud üksnes selleks ettenähtud tingimustes ja sobivates seadmetes. Hüvitamisele ei kuulu kahju või viga, mille on põhjustanud välistingimused (äike, voolupinge kõikumine, puudulik ventilatsioon, väljavoolanud patareid, tulekahju, uputus, loomulik kulumine jms) või käsitsemisvead. 

Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, häälestamine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine. 

Pretensiooni esitamise aeg katkeb ning tasuta remonditeenused kaotavad kehtivuse juhul, kui:

•  toodet remonti tuues ei esitata remonti vajava toote ostudokumenti, või kui sellel olevaid andmeid on omavoliliselt muudetud (arve võib olla ka meie süsteemis elektroonilisel kujul koos ostja nimega - sel juhul pole tarvis ostudokumenti kaasa võtta).
•  juhul, kui tootel on originaalis seeria- ja mudelinumber ja see on muudetud, eemaldatud, teise kohta paigutatud või mitteloetav.
•  toote konstruktsiooni või välimust on muudetud.
•  toote viga on tekkinud omaniku süül ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel, või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel. 

Pretensiooni esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale, toote ebaõigest kasutamisest, tarkvara ebaõigest paigaldamisest või toote kasutamisel selleks mitte-ettenähtud eesmärgil. Samuti ei kuulu pretensiooni alla toote regulaarsest kasutamisest tulenevate detailide normaalne kulumine, nt. käsitsi liigutatavad plastmassosad (lülitid, käepidemed, lukud jms.) ega toote sihtotstarbelise kasutamise seisukohast ebaolulised vead (kriimustused jms.) 

Kui pretensiooni esitamise objekt asendatakse täielikult uuega, antakse tootele sama kestusega uus pretensiooni esitamise aeg. Kui vahetatakse välja üksnes toote osad, antakse vahetatud osadele sama kestusega uus  pretensiooni esitamise aeg.

Prentensiooni esitamise õiguse kasutamiseks palun pöördu SanLab OÜ esindaja poole info@motokaup.ee. Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Lisaks pretensiooni esitamise õigusest tulenevatele õigustele on ostjal ka kõik muud EV seadusandlusest tulenevad õigused. 

Toote puuduse ilmnemisel on ostjal õigus veebipoe poole pöörduda hiljemalt 2 kuu jooksul

Garantii katkemise tuvastamine on müüja pädevuses ja see tugineb garantii tingimustele.

Müüja ei teosta garantiikaupade transporti ega tasu postikulusid, kui selleks puudub eelnev kokkulepe.

Akud kuuluvad garantii alla ainult juhul, kui tegemist on tootjapoolse defektiga. Kliendi kohustus on teavitada müüjat defektist esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul peale vea avastamist.

Akud:

Akude näol on tegu piiratud kasutuskordadega toodetega ja seetõttu nendele ei laiene neile 14 päevane tagastusõigus juhul kui toodet on kasutatud. Probleemide korral vahetatakse defektse aku elemendid või asendatakse defektne toode uue samaväärsega. Väljavahetatav toode jääb SanLab OÜ omandisse.

Vahetuse aluseks on kauba ostu – või saatedokument, millel on näha tehingu kuupäev, toote nimetus ja selle olemasolul seerianumber või seadmele märgitud tootekood.

Akud ei kuulu garantii alla kui:

• Akut on laetud valede või mitteühilduvate seadmetega
• Aku on saanud põrutada või on kukkunud
• Aku on saanud ülepinget
• Aku on sattunud lühisesse
• Akut on püütud avada
• Akule on tekitatud füüsilisi vigastusi
• Akul asetsevad kleebised või seerianumbrid on eemaldatud või vigastatud.

Juhul kui Sul on tekkinud probleeme kasutatava akuga, teavita müüjat telefoni või e-posti vahendusel defektsest tootest.
Saada müüjale defektne aku koos ostudokumendi ja detailse probleemi kirjeldusega.
Kui aku vastab garantiitingimustele, saadab müüja kliendile asendustoote 30 päeva jooksul, alates päevast, millal defektne toode jõudis müüjani. Kui aku remontimine või asendamine ei ole võimalik, siis hüvitab müüja aku maksumuse ja transpordikulud.

Lepingu jõustumine

Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole. NB! Valides makseviisiks ettemaksuarve, kontrollitakse laekumisi järgmise tööpäeva hommikul, mis tähendab, et laos oleva kauba kättesaamine nihkub 1 tööpäeva võrra edasi. 

Vastutamatusesäte

Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda etteteatamata. SanLab OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul, juhul kui kaupa ei ole võimalik tarnida. SanLab OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist, kui tootega on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 100 EUR'i maksev aku on müügis 10 EUR'iga). Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele. Toodete infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Sinu viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhul SanLab OÜ ei võta vastutust tooteandmete õigsuses. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse telefonil +372 621 2625.

Tootepildid võivad olla illustratiivse iseloomuga.